Monday, 8 October 2018

भाजी पाला

भाजी पाला

किसम किसम के भाजी पाला , बारी मा बोंवाये हे ।
चेंच अमारी कांदा भाजी , सुघ्घर के उलहाये हे ।।1।।

भाजी पाला खाथे जेहा , नइ तो बीमारी होवे ।
खून बढ़ाथे अब्बड़ संगी , जिनगी भर नइ तो रोवे ।।2।।

सबो विटामिन मिलथे सुघ्घर  , भाजी पाला खाये ले ।
पइसा भी मिलथे गा अब्बड़  , बारी मा उपजाये ले ।।3।।

महेन्द्र देवांगन माटी
पंडरिया छत्तीसगढ़
8602407353
mahendradewanganmati@gmail.com

ताटंक छंद
16 + 14 = 30 मात्रा
पदांत  -- 3 गुरु अनिवार्य

No comments:

Post a Comment