Tuesday, 25 September 2018

आज के नेता

आज के नेता 
( उल्लाला छंद)

नेता हावय आज के  , कौड़ी ना हे काज के ।
माँगय पइसा रोज के  , जेब मा धरथे बोज के ।।1।।

खावत रहिथे पान ला , खजवावत हे कान ला ।
मुंहू दिखथे लाल जी  , करिया करिया बाल जी ।।2।।

सादा सादा भेष हे , मारत अब्बड़ टेस हे ।
मन मा हावय पाप जी  , देखावा सब जाप जी ।।3।।

माँगय सबकर वोट जी  , बाँटय सब ला नोट जी ।
जोड़त हावय हाथ ला , नइ छोड़व मँय साथ ला ।।4।।

जाथे जीत चुनाव जी , ताहन भजिया खाव जी ।
नइ देखे वो गाँव ला , राखे नइ गा पाँव ला ।।5।।

महेन्द्र देवांगन माटी
पंडरिया  (कवर्धा)
छत्तीसगढ़

mahendradewanganmati@gmail.com

उल्लाला छंद
13 + 13 = 26 मात्रा

No comments:

Post a Comment